top of page

Yerel olmayan bitkilerin bulunduğu bahçelerde böcek çeşitliliği azalıyor

Delaware University’de yapılan bir çalışma yerel bitkilerin yerel böcek komünitelerine daha iyi birer ev olmasının yanında yabancı bitkilerin daha az otçul böcek türüne besin ve yuva sağlamakla biyoçeşitlilik kaybını hızlandırdığını gösterdi.


Fotoğraf: Kaarin Burghardt, Delawere University

Kaarin Burghardt ve Doug Tallamy tarafından gerçekleştirilen çalışma Ecology Letters dergisinin son sayısında yayınlandı. Araştırma için farklı bölgelerde yerel; yerel türlere akraba yabancı türler ve akraba olmayan yabancı türleri içeren bahçe kopyaları oluşturuldu; bu bahçeler üç yıl boyunca izlendi ve bu bahçelerde bulunan ağaçlar üzerindeki böcek faaliyetleri karşılaştırıldı. Yabancı ağaç türleri incelendiğinde otçul böceklerin daha az çeşitlilik gösterdiği ve  farklı bahçelerdeki ağaçlarda yaşayan böcek komüniteleri arasında da çok fark olmadığı gözlenmiş. Burghardt bu durumu “Ağaçlar üzerinde az çeşitte türün gözlenmesinin yanında farklı alanlardaki ağaçlar üzerinde yaşayan türlerin benzer olması bahçelerde yabancı bitki yetiştirmenin biyoçeşitliliğin azalmasını hızlandırıcı etki yaptığını gösteriyor.” sözleriyle özetliyor. Yerel türlerle akrabalığı olmayan yabancı türlerde bu durum daha da belirginleşiyor ve çeşitlilik daha da azalıyor. Yabancı ağaç türleri, hemen her ağaçta yaşayabilen böcek türlerini destekliyor. Yabancı ağaç türlerinin yerli ağaç türlerini yerini alması da yerel ağaç türlerine adapte olmuş özelleşmiş böcek türlerinin, yani böcek çeşitliliğinin azalması demek.

Bitkilerin desteklediği tür çeşitliliğini ve ağaçların biyoçeşitliliğe katkısını karşılaştırmak için erişkin olmayan böcekleri gözlemenin daha iyi bir gösterge olduğunu belirten Tallamy “Yavrular bir ağaca besin için bağlı durumdayken yetişkin böceklerin ağaç üstünde olma sebebi dinlenme veya eş  arama için olabileceğinden yavru gözlemleri bizleri daha doğru sonuca götürmekte.” diyor.

Araştırmada ayrıca yerel türlere akraba yabancı türler(Kızıl akçaağaç ve Norveç akçaağacı arasındaki ilişki gibi) üzerinde yapılan gözlemler bu yabancı ağaç türlerinin destek olduğu tür çeşitlerinin ve sayısının benzer olduğunu göstermiş.

Bunun yanında, Tallamy yerel bitki türlerinde yaşayan böcek popülasyonlarının yabancı bitki türlerinde olanlara göre daha iyi durumda olduğunu vurguluyor.

Bu çalışma, ağaç başına düşen tür sayısınj ötesinde; yabancı ağaç türlerinin farklı bölgelerde olsalar da benzer, özelleşmemiş türlerden oluşan komüniteleri desteklediğini gösterek yabancı türlerin biyoçeşitliliğe olumsuz etkisine yeni bir boyut eklediği için önemli.

Giderek genişleyen şehirler bitki örtüsünün yok olmasına; ya da değişmesine sebep olmakta ve insanlar yerli türler yerine yabancı türleri yetiştirdikçe bu bitkilerle beslenen böceklerden başlayarak zincirleme bir biyoçeşitlilik kaybına yol açıyor. Eğer bizler bahçelerimizde ve parklarda yerel türleri yetiştirirsek yerel otçul böceklerin besin kaynaklarının var olmasını sağlayabilir ve insanlığın sebep olduğu yok oluşu en azından yavaşlatabiliriz.

Çeviren: Batuhan Çağrı YAPAN

Kaynak: EUREKALERT

Comentarios


bottom of page