top of page

Porsuk Ağacı

 Porsuk Ağacı (Taxus baccata) buzul çağından günümüze kadar hayatta kalmış bir ağaç türüdür. Bu ağaç tarih boyunca çeşitli medeniyetler tarafından (özellikle Keltik, Antik Roma ve Yunanistan gibi medeniyetler) ölümsüzlüğü, yenilenmeyi, yeniden doğuşu, başkalaşımı simgelediğine inanılan bir ağaçtır. Dünya genelinde yaklaşık 10 farklı Porsuk ağacı türü bulunur. Benim inceleme fırsatı bulduğum tür Yaygın Porsuk`tu.


                                                                    Fotoğraf: İlayda İnanPorsuk ağacı zehirli mi?


 Evet, zaten ağacın zehirli olması sebebiyle bahsedilen medeniyetler Porsuk ağacını ölümün simgesi olarak kabul etmişlerdir. Meyvesinin içinde, çekirdeği saran kırmızı etli bölüm dışındaki her bölüm zehirli. Eğer olur da karşınızda bir Porsuk ağacı görürseniz bunu aklınızda bulundurun!


Peki bu meyve ve dolayısıyla çekirdeği insanlar ve diğer hayvanlar için zehirli olmasına rağmen kuşlar nasıl Porsuk ağacı meyveleriyle beslenebiliyorlar? Belli kuş türleri zaman içerisinde bu zehre karşı bir antidot salgılayacak bir biçimde mi evrilmiş? Hayır, cevabı aslında çok basit: kuşlar yedikleri meyvelerin çekirdeklerini sindiremiyorlar.


Avrupa ülkelerinde  pek çok müzede Porsuk ağacından yapılan aletlere – özellikle yaylara rastlayabilirsiniz. Zira ünlü Ortaçağ yayları Porsuk ağacından yapılır ve ağacın zehri ok ucunda kullanılırmış. Yazının başında bahsettiğim gibi Porsuk ağacı zaman içinde pek cok medeniyetin kültüründe önemli bir simge haline gelmiş ama benim en cok ilgimi çeken olgu, Keltik inançlardaki büyüsel yorumu oldu. Şöyle ki, Porsuk Ağacı, Druidlerin bilgeliklerini şifreleme sistemi olarak kullandığı, Ağaç Oghamı’nda 20 ağacın sonuncusu olarak yer alır. Her bir bilgi dizisi, ilk harflerinden alfabe oluşturacak şekilde, bir ağaç ile temsil edilir. Bu harfler Druidler tarafından yıllarca haberleşme ve mistik ritüel amaçlarıyla kullanılmıştır. Galler`de ve İrlanda`da taşların üzerinde ve dokümanlarda rastlanılmıştır.                                 Druidlerin Ağaç Oghamı’ndaki  Porsuk sembolü 

Porsuk ağacının yeni yıllı karşılarcasına ortaya çıkan meyvelerini Eylül – Ocak aylarında görebilirsiniz.

Yazan: İlayda İnan

Kaynaklar: WhiteDragon

Comments


bottom of page