top of page

Organic Center, Tozlaştırıcı Popülasyonunu Korumak İçin Uygulamalar Tasarlıyor

Organic Center tarafından yayınlanan önemli ve güncel bir raporda, organik tarım uygulamalarının, son on yıl içinde endişe verici bir oranda düşüş gösteren ve küresel gıda güvenliğini tehdit eden önemli ekin tozlaştırıcılarının, çoğunlukla arıların, sağlığını ve popülasyonlarını korumada etkili olduğu belirtildi.

European_honey_bee1

“The Role of Organic in Supporting Pollinator Health ”  başlıklı raporda tozlaştırıcılara yönelik bugünkü tehditleri ve organik uygulamaların etkisini konu alan 71 araştırma yeniden inceleniyor. Organik metotların sadece arılara yönelik riskleri azaltmadığı, aktif olarak arıların büyümesini,  arı ve diğer tozlaştırıcıların popülasyon sağlığını desteklediği keşfediliyor. Araştırma aynı zamanda  geleneksel tarım sistemlerine dahil edilebilir çiftçiler tarafından kullanılan tozlaştırıcı dostu organik teknikleri de açıklıyor.

Organic Center Bilim Programları müdürü Dr. Jessica Shade bu konu hakkında şöyle diyor: “Bizim çalışmamız bal arılarının ve diğer tozlaştırıcıların karşılaştığı zorlukları derinlemesine inceliyor ve biz organiği tozlaştırıcı popülasyonunu destekleyen bir model olarak görüyoruz. Bu çalışmanın, politikacıları, yetiştiricileri ve tüketicileri bilgilendirmek için bir araç olmasını ümit ediyoruz. Organik çiftçiler tarafından kullanılan arı dostu uygulamalar sağlıklı tozlaştırıcılar yetiştirebilmek için tüm üreticiler tarafından kabul edilebilir.”

Gıda için yetiştirilen tüm bitkilerin %75’inin, başarılı bir hasat için tozlaştırıcılara çoğunlukla da bal arılarına bağlı olmasına rağmen son on yılda arı nüfusu hızla düşüyor. 2006 yılından bu yana, arıcılar arı kovanlarının üçte birinden fazlasını kaybetti. Birleşik Devletler her yıl bal arılarının sağladığı tozlaşmadan dolayı 16 milyar dolar kazanç sağlıyor. Bal arılarının yapmış olduğu tozlaşma olmadan elma, çilek, havuç ve soğan gibi sevdiğimiz meyve ve sebzeler market raflarımızda bulunamaz.

Raporda tek bir faktörün arı popülasyonundaki orantısız düşüşün nedeni olarak gösterilemeyeceği belirtiliyor.  Böcek zehirleri, parazitlerin ve patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar, yetersiz beslenme ve habitat kaybına maruz kalma gibi birtakım faktörler arılar için ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Ayrıca raporda büyük ölçekli kimyasal olarak yoğun tarımsal üretim, tozlaştırıcılara yönelik tehditlerin ana kaynağı olarak belirtilmiştir.

Organik bir çözüm yolu olabilir

Yapılan birçok araştırma ile, takip ettiği uygulamalar nedeniyle organik tarımın geleneksel tarıma göre tozlaştırıcıları destekleme yönünden daha iyi bir uygulama olduğu gösterilmiştir.

Dr. Shade, organik tarımın, tarımsal olarak bağımlı bir dünyada tozlaştırıcı popülasyonlarımızı korumak için en  iyi yol olduğunu ve tüketicilerin aldıkları her bir organik ürünle tozlaştırıcı sağlığına destek olduklarından emin olmaları gerektiğini vurguluyor.

Arıların sağlığını korumak ve desteklemek için 2 kritik organik uygulama yöntemi bulunmuştur:

Zehirli kimyasallara daha az maruz kalma: Arı sağlığı için en büyük tehditlerden biri, endüstriyel tarımda kullanılan böcek ve bitki öldürücü kimyasallar, mantar ilaçları ve diğer sentetik toksinler yoluyla arıların kimyasal böcek zehirlerine maruz kalmasıdır. Yaygın olarak kullanılan bir böcek öldürücü olarak Neonikotinoidlerin , arılar için zararlı olduğu birçok çalışma tarafından desteklendi.

Bütün böcekler için zehirli olan Neonikotinoidler sadece sprey olarak değil, tohum kaplama olarak da uygulanabilir. Neonikotinoidler bitkiye uygulandığında, zehir bitkinin dokularına iletilir ve arıların beslendikleri nektarlara ve bitki özlerine karışır. Organik tarım standartları organik çiftçilerin sentetik böcek zehirlerini kullanmasını önler ve sadece böcek zehirlerine dayalı olan yöntem yerine Integrated Pest Management (IPM) tekniklerini kullanmalarını teşvik eder.

Arıların doğal habitatlarının ve biyolojik çeşitliliklerinin korunması:  Arılarının yaşam alanlarının ve besin kaynaklarının yetersizliği arı popülasyonundaki düşüşün anahtar faktörüdür. Arılar yeterli polen ve nektar toplayarak kovanlarının devamını sağlayabilmek için bitki çeşitliliğine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, organik üreticilerin doğal kaynakların devamını ve gelişimini sağlayarak çiftliklerini idare edebilmeleri için, organik çiftliklerin arıların beslenmesine destek olabilecek nitelikte daha fazla çiçekli bitkiyle daha çeşitli manzaralara sahip olması gerekir.

Çeviren: Gizem Pınar Arslan

Kaynak: ECOLOGY

ความคิดเห็น


bottom of page