top of page

OKYANUSLAR YAKLAŞAN KARA KIŞLARI ÖNGÖRMEDE KİLİT ROL OYNAYABİLİR

Yeni yapılan bir araştırma, birbirini izleyen kara kışlarla ilişkili bir takım çevre koşullarını tanımlayarak Avrupa boyunca gelecek kara kışları öngörme de yardımcı olabilir. Avrupa’daki ardışık zorlu kışların kuzey buzullarında oluşan yüksek basınç ile aynı anda güneyinde oluşan düşük basınç şeridiyle çakıştıklarını bilim adamları gözlemledi. Bu atmosferik koşula Negatif Arktika (kuzey kutup dairesinin üst bölgesi) Titreşimi de denir.


     Fotoğraf kaynağı:http://climatekids.nasa.gov/harsh-winter/

İngiliz Milli Okyanus Bilimi Merkezinde (NOC) yapılmış araştırma ardarda gelen kara kışlarla ilişkili bir takım çevre koşullarını tanımlayarak Avrupa civarındaki kara kışları öngörmeye yardımcı olabilir. Avrupa’daki ardışık karakışların Negatif Arktik Titreşimi de denilen Arktik’te oluşan yüksek basınç ile aynı anda güneyindeki şeritte oluşan düşük basınçla rastlaştıkları ortaya çıkarıldı. Climate Dynamics(İklim Devinimleri) adlı dergide basılmış bu çalışma, okyanusların Kuzey Atlantik’te bu gibi çevre koşullarını koruduğunu, böylece kara kışların bir sonraki yılda yeniden meydana gelmesini sağladığını söylüyor. 2009-2010 kışları sırasında NOC’taki bilim adamları aynı zamanda Kuzeybatı Avrupa’ya ısı taşıyan suyun “nakledicisi” de denilen Atlantik Meridyen Alt-üst Edici Dolaşımı (AMOC)’nda da büyük düşüşler ölçtüler. Bu ısı taşıması sayesinde aynı enlemdeki Kanada bölgelerine karşılık Avrupa’nın bu bölgesinde daha ılıman kışlar görülüyor. Dr. Adam Baker’ın dediğine göre “Okyanus yüzeyindeki sıcaklık anomalileri atmosferik koşulları etkileyebilir. Okyanus bu anomalileri yazın yüzeyinin altında tutarak saklayabilir, hemen sonraki kışta ise yüzeye karıştırır, tıpkı bir mevsimsel hafıza gibi. Bizim araştırmamız bu art arda gelen karakışları önceden kestirebilmede yardımcı olabilir.” MDr. Adam Blaker, NOC ile Southampton Üniversitesi’ndeki meslektaşlarıyla sıcaklık ile atmosferik basınç kayıtlarını okyanusun bilgisayar modelini oluşturarak çalıştılar. Bulduklarına göre son 50 yılda art arda gelmiş kara kışlar AMOC’taki ciddi düşüşlerle 3 kez çakışıyordu.

Çeviri: Güray Hatipoğlu Kaynakça:

1. Adam T. Blaker, Joël J.-M. Hirschi, Gerard McCarthy, Bablu Sinha, Sarah Taws, Robert 

Marsh, Andrew Coward, Beverly de Cuevas. Historical analogues of the recent extreme 

minima observed in the Atlantic meridional overturning circulation at 26°N. Climate 

Dynamics, 2014; 44 (1-2): 457 DOI: 10.1007/s00382-014-2274-6

2. National Oceanography Centre. (2015, January 23). Ocean could hold key to 

predicting recurring extreme winters. ScienceDaily. Retrieved January 24, 2015 from 

Comments


bottom of page