top of page

Okyanus Yırtıcılarının Yok Oluşu İklim Değişikliğine Etki Ediyor

Yapılan bir araştırma büyük balıkların popülasyonlarını korumanın karbon yakalanması ve depolanmasında hayati öneme sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Avustralya’da başlayan köpek balıklarının itlafı konusundaki tartışmalar sürerken yapılan bir araştırma büyük balıkların kontrolsüz avlanmasının iklim değişikliğiyle mücadeleye etkilerini ortaya çıkardı. Araştırmacılar yüksek seviye yırtıcıların kaybının çevresel sorunları dallandırıp budaklandıracağını söylüyor.


                                      Çizim: seagrassrecovery.com

Avustralya’nın Griffith Üniversitesi’nden deniz bilimci Profesör Rod Connoly büyük balık popülasyonlarını iyi durumda tutmanın karbon yakalamada ve depolamada önemli işleve sahip tuz bataklıkları, mangrovlar, deniz çayırları gibi kıyı bitki örtülerinin korunmasında ve gelişmesinde hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Nature Climate Change Dergisi’nde yayınlanan çalışma (Predators help protect carbon stocks in blue carbon ecosystems) avcı türlerin karbon döngüsüne etkileri üzerine çalışmaların acilen artması ve bu araştırmaların sonuçlarının “mavi karbon rezevleri”nin yönetimi politikalarına yansıtılması gerektiğini vurguluyor. Araştırma özellikle Avustralya’da başlamış olan, saldırıları azaltmak için köpek balıklarının itlafının tartışmalarına cevap niteliği taşıyor.

Araştırmayı yürütenlerden Professör Connoly büyük avcı türlerin besin ağını tepeden kontrol etme özelliğinin bulunduğunu ve yırtıcı sayısındaki değişimin ağın alt basamaklarında domino etkisi yaratarak birincil üreticiler üzerindeki baskıyı ve bu canlılar tarafından atmosferden çekilen ve deniz yatağında depolanan karbon miktarını değiştirdiğini belirtiyor. Örneğin, deniz kıyısında yer alan sulak alanlar karbonun atmosferden alınıp çamur içinde hapsedilmesinde hayati önem oynuyor.

Büyük avcıların miktarını değiştirdiğimizde çamurda yaşayan daha küçük hayvanların sayısını etkileniyor ve bu da sulak alanlarda depolanan karbon miktarını doğrudan değiştiriyor.

Balıkçılık faaliyetlerini yönetmenin ekosistem üzerindeki zararlarımızı azaltmada ne kadar önemli olduğunun halihazırda farkında olunduğunu, artık bu yönetimin iklim değişikliğini önleme konusunda da büyük öneme sahip olduğunun farkına varmamız gerektiğini söylüyor Profesör Connoly ve kıtaları çevreleyen kıyı ekosistemlerinin her yıl atmosferden çeyrek trilyon kilogram karbon emilmesini sağladığını ekliyor. Fakat bu olumlu etki risk altında, burada bulunan yırtıcılar karbon döngüsü üzerinde önemli bir rol oynuyor ve sayılarının azalmasının besin ağı üzerindeki olumsuz etkisi küçümsenemez.

Çeviren: Batuhan Çağrı YAPAN

Kaynak: ScienceDaily

Comments


bottom of page