top of page

Karıncaların Boyutu ve Mesleği DNA Üzerindeki Kimyasal Etiketlere Göre Belirleniyor

DNA’ daki kimyasal modifikasyonlar marangoz karıncalarının hayattaki mesleklerini belirliyor.


Florida marangoz karıncası (Camponotus floridanus) işçileri hayatlarında 2 farklı kariyer yoluna sahip. İşçilerin yaklaşık üçte biri boyutça oldukça büyükler ve bu güçlü askerlere Majör deniyor. Diğer çoğunluk olan minörler boyutça daha küçükler ve yiyecek arayıcılığı yapıyorlar. Majörler ve minörler yakından ilişkili, fakat majörler daha az yiyecek peşinde koşuyor. Araştırmacıların 1 Ocakta yaptığı rapora göre bu davranışsal farklılığın nedeni ise epigenetik yani kimyasal düzenlemelerin nasıl DNA’nın okunmasını ve ifade edilmesini etkilediği.

ticker_carpenterants_free

Yumurtadan yeni çıkmış Majörler DNA’nın yapıtaşı proteinlerine ilişen küçük kimyasal grupların sayısını artıran moleküller enjekte ediliyor ve ardından minör gibi davranıyorlar. 50 gün süren muamele sonrası Majörler keşfe ve yiyecek aramaya çıktılar. Ayrıca artan DNA düzenlemelerinin minörlerin daha çok yiyecek aramasını sağladığını da söylendi. Bu araştırmalar, karıncalar ve arılar gibi sosyal böceklerin nasıl karmaşık koloniler kurduklarını açıklayabilir.


Çeviren: Ecem Kuşcuoğlu


Kaynak: SCIENCENEWS

Comentarios


bottom of page