top of page

Haftanın Türü:Chaetopelma Altugkadirorum

Hatay Yayladağı’ndan betimlenen Tarantula türümüz

Taksonomik sınıflandırma:

Phylum: Arthropoda Class: Arachnida Order: Araneae Infraorder: Mygalomorphae Familya: Theraphosidae Thorell, 1869 Cins: Chaetopelma Ausserer, 1871 Tür: Chaetopelma altugkadirorum Gallon, Gabriel & Tansley, 2012

Theraphosidae familyası mygalomorph örümcekler arasında en çok çeşitliliğe sahip örümcek ailesidir, güncel verilere göre 146 cins ve yaşayan 993 türle temsil edilmektedirler (WSC, 2018) ve üyeleri Dünya genelinde yaygın olarak ”Tarantula” ismiyle bilinirler. 

Bizim bahsedeceğimiz tarantula türü olan Chaetopelma altugkadirorum da Theraphosidae familyasına aittir ve Chaetopelma cinsinin Türkiye’de yaşayan 4 türünden bir tanesidir (Danışman vd., 2018).

Bu türü betimleyen İngiliz araştırmacılar türün holotip ve paratip örneklerini ilk kez Hatay, Yayladağı’ndan 29 Nisan 2009 toplamışlardır. C. altugkadirorum’u Dünya’ya tanıtan makale ise 13 Ağustos 2012 tarihinde Journal of the British Tarantula Society’de yayınlanmıştır.

Tür isminin etimolojisi iki önemli araknoloğumuz olan Kadir Boğaç Kunt ve Altuğ Kızıltuğ’a dayanmaktadır. İngiliz araştırmacılar yeni türü bu iki araknoloğun onuruna isimlendirmişlerdir (Gallon vd., 2012).


C. altugkadirorum’un dağılımı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Suriye sınırlarında yer alan Ra’s al-Basit’e kadar uzanmaktadır. Bununla beraber adı geçen şehrin Yayladağı’na kuş uçumu oldukça yakın olduğunu düşünecek olursak türün dağılımı esasen oldukça dardır. Yaşam alanı olarak genellikle çam ormanlarının zemininde bulunan oyukları ve tünel sistemlerini tercih etmektedir. Bilinen birçok kazıcı tarantula türünün aksine C. altugkadirorum kendi yuvasını kazmak yerine çürümüş ağaç kökleri sebebiyle toprakta oluşan tünelleri işgal etmektedir. Öncül verilere göre ise zamanla genişleyen bu tünel sistemleri ebeveynlerden yavrulara aktarılmaktadır


Toprakaltında yaşayan kriptik* bir tür olması, C. altugkadirorum’u, ülkemizin doğu Akdeniz sahil şeridinde yaygın olarak bulunan Chaetopelma olivaceum (C. L. Koch 1841)’un aksine insan karşılaşmalarından uzak tutmaktadır. Ancak türün gerek ülkemizde gerekse Suriye’deki dağılım genişliğinin bilinmemesi ve genel bir çevre sorunu olan habitat kayıpları C. altugkadirorum’un geleceği açısından araştırmacıları endişeye sevk etmektedir.

*Zor görünen

Yazan: Menderes Karakaş Düzenleyen: Kadir Boğaç Kunt

Görsel kaynak: Kadir Boğaç Kunt

תגובות


bottom of page