top of page

EKOLOJİ NEDİR?

Ekoloji, organizmaların çeşitliliğini ve dağılımını, organizmalar arasındaki ilişkileri, organizmaların çevreleriyle olan ilişkisini, ekosistemlerin yapılarını ve işlevlerini araştıran bilim dalıdır.

bes-home-delta-grassland-710x295.jpg

EKOLOJİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ekoloji bize Dünya’nın nasıl işlediğini anlamamız konusunda yardım eder. Bize insanın ve doğanın birbirine bağlılığı  ve insan faaliyetlerinin çevresinde doğuracağı sonuçlar hakkında faydalı kanıtlar sunar.

DOĞAL ÇEVREMİZİ VE ONUN BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİ KORUYABİLİR MİYİZ?

Evet, ekoloji bize doğayı korumanın temel prensiplerini sağlar. Doğal çevrenin mozaik yapısını sürdürmek zengin tür çeşitliliğinin hayatta kalmasını garantiler. Örneğin fundalıklar Batı Avrupa’da hızla yok olan değerli arazilerdir. Ancak çalışmalar ekolojik karakterlerini nasıl koruyabileceğimiz gösterdi.

KÜRESEL ISINMANIN VE KİRLİLİĞİN EKOLOJİK SONUÇLARINI TAHMİN EDEBİLİR MİYİZ?

Tüm dünyadaki hükümetler ve vatandaşlar atmosfer kirliliği ve küresel ısınmanın sonuçları hakkındaki farkındalığı artmakta. Büyük çapta yapılan deneylerde bitkiler ve hayvanlar dikkatlice kontrol edilmiş değişik atmosfer koşullarına ve ekolojik koşullara maruz bırakıldı. Böylece bilim insanları onların kirlilik seviyelerine olan tepkilerini ölçebildi ve gelecekteki iklim değişikliklikleri hakkında tahminler yürütebildi.

ÇEŞİTLİLİĞİNİ AZALTMADAN OKYANUSLARDA AVLANABİLİR MİYİZ?

Bu, Dünya’nın neresinde olduğuna bağlı olmakla beraber mümkün. Antarktik’te deniz ekosistemi bütünüyle Uluslararası Yaşayan Değerleri Koruma Antlaşması’na  göre idare edilmekte. Bu denizdeki toplulukları ve ilişkilerini anlamamızı ve tehdit altındaki türleri görüntülememizi kolaylaştırıyor.

ORMAN TAHRİBATI KUŞ POPÜLASYONLARINI NASIL ETKİLER?

Yaklaşık olarak her 30 kuş türünden biri geride kalan orman kalıntılarında yaşayamıyor. En küçük kuşlardan olan orman nar bülbülünden tutun da en büyüklerinden olan boynuzgagaya kadar. Örneğin son 100 yılda Gana yüksek ormanlarının %80’i kesildi ve başka kullanımlara açıldı. Neyse ki araştırmacılar ekolojik çalışmaları kullanarak bu karasal değişikliklerin yerel türler üzerindeki etkileri hakkında tavsiye verebildi.

ForestRobin

Orman nar bülbülü


image.jpg

Boynuzgaga


MANGROVLAR KORUNMALI MI?

Mangrovlar yavru balıklara yuva olarak tortul tabakayı düzenlemede birçok rol oynuyor. Lokal popülasyonlar için mangrov ormanları ilaç, yiyecek ve yakacak kaynağı. Bu yüzden mangrov ormanları çok amaçlı bir ekosistem ve ekologlar bu eşsiz ekosistemin değişikliklere ne kadar hassas olduğunu biliyorlar ve sürdürülebilir idarelerin biyoçeşitliliğin korunması için gerektiğini gösteriyorlar.

mangrov  ormanı.jpg

Mangrov


ÇEVİREN: Ecem Kuşcuoğlu

GÖRSEL KAYNAK:

bottom of page