top of page

Artan İnsan Nüfusunu Beslemek Amacıyla Arazileri Tarım Alanına Dönüştürmek Binlerce Türü Tehdit Edec

Malawi’deki pirinç tarlaları

İnsanların giderek artan gıda ihtiyacı, diğer binlerce türün yer ihtiyacına karşı tehdit oluşturuyor.

2050 yılına kadar insanlar, tarım için ek olarak 3,35 milyon kilometre kare alanı tarım alanına dönüştürme ihtiyacı duyabilirler. 21 Aralık’ta Nature Sustainability dergisinde yayınlanan araştırma raporuna göre, hepsini bir araya getirdiğimizde neredeyse Hindistan büyüklüğünde olan bu doğal yaşam alanlarını dönüştürmek, 17.000 omurgalı türü kendi habitatlarının bir kısmından mahrum bırakacağını ortaya koyuyor. 

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde koruma bilimcisi olan David Williams “Yine de gıdaların türü, nasıl ve nerede yetiştirileceği olumsuz etkileri azaltabilir. Gezegeni çok mahvetmeden de insanları besleyebiliriz.” diyor.

Bunun nasıl olabileceğini anlamak için Williams ve meslektaşlarının yaptıkları ilk şey, tarım yapma maksadıyla dönüştürülme ihtimali en yüksek olan doğal habitatları tespit etmek oldu. Sonrasında ise William ve takımı, 152 ülkedeki insan popülasyonlarındaki ön görülen nüfus artışının sürdürülebilmesi için gereken besin miktarını hesapladı ve geçmiş arazi kullanımındaki değişikliklerden yola çıkarak mahsullerin yetiştirilme olasılığının yüksek olduğu yerleri harita üzerinde belirledi. Bu aşamaların akabininde takım, 2050 yılına kadar dünyadaki 13 milyon kilometrekarelik ekili arazinin %26 oranda büyüyeceği sonucuna ulaştı. Bu büyümenin büyük ölçüde yoğunlaşacağı yerler Afrika’da Sahra’nın güneyinde kalan bölgesi, Asya’nın güneyi ve güneydoğusu idi. 

Araştırmacılar bu tahminleri; yaklaşık olarak 20.000 kuş, amfibi ve memeli türünün dağılım haritalarını göz önüne alarak tekrar değerlendirdiler. Bulgulara göre hemen hemen bütün türler bazı yaşam alanlarını kaybederken, 1.280 tür kendi alanlarının en az %25’ini ve 96 tür ise en az %75’ini kaybedecekti.

Araştırmacılar, küresel gıda sistemini elden geçirerek biyolojik çeşitlilikteki kayıpların neredeyse önüne geçilebileceğini söylüyor. Bu amaç için yapılabileceklerin arasında şunlar var: mahsul verimini iyileştirmek, diyetimizdeki bitki oranını çoğaltmak, gıda kaybını ve israfı yarıya indirmek ve tarım alanlarının genişletilmesinin diğer türleri en çok tehdit edecek olan ülkeler için gıda ithalatını artırmak. Ekibin ortaya koyduğu verilere göre, bu dört taktiğin uygulanması dünyadaki toplam ekim alanını yüzyılın ortasına kadar 3,4 milyon kilometrekare küçültecek ve yalnızca 33 tür doğal habitatlarının dörtte birinden fazlasını kaybetmesini sağlayacak.

David Williams’ın sözlerine göre bu hedefe ulaşmak politik olarak mümkün olmayabilir ama bunlar kadar küçük olmayan değişikler bile hâlâ büyük etkiler yaratabilir. Büyümekte olan insan nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanması gerekiyor ve bunun, doğanın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak yöntemlerle de yapılabileceği gerçeği gün gibi ortada, diye ekliyor.

Yazar: Jonathan Lambert

Çeviren: Deniz Soydan

Editör: Cengizhan Öztürk

Lambert, J. (2020, December 21). Clearing land to feed a growing human population will threaten thousands of species. Retrieved January 16, 2021, from https://www.sciencenews.org/article/clearing-land-feed-human-population-2050-threat-species

댓글


bottom of page