top of page

Antik Algler Suyu Terketmeden ve Bitkiye Evrilmeden Önce Karada Nasıl Yaşayacaklarını “Biliyordu”

Dr. Pierre-Marc Delaux liderliğindeki bir ekip bitkilerin karadaki yaşamının ilk evrelerine dair uzun zamandır süren bir gizemi aydınlattı.


           Fotoğraf: Michael Melkonian

Wisconsin Madison Üniversitesi John Innes Centre’dan bir grup araştırmacının yürüttüğü uluslararası bir araştırma alglerin karaya çıkıp bitkilere evrilmeden önce kara yaşamına nasıl adapte olduğunu aydınlattı.

Şimdiye kadar, alglerin temel besinlerini almak için arbuscular mycorrhiza isimili mantarlar ile yakın bir işbirliği kurma adaptasyonunu karaya ulaştıktan sonra edindikleri varsayılıyordu. arbuscular mycorrhiza mantarlar(AMF) bugün hala varlar ve hala bitki köklerine karbon karşılığı besin tuzları sağlıyorlar. Daha önce, 450 milyon yıllık mantar sporları bulunmuştu, bu da mantar türlerinin karada bitkilerden daha önce yaşadığını gösteriyor; ayrıca bitki makrofosillerinin içinde bulunan antik mantarlar bitkilerle bu mantarlar arasındaki ilişkiyi güçlendiriyordu. Fakat, bilim insanları bitkilere evrilecek olan alglerin bu faydalı birlikteliğe adapte olabilecek kadar uzun zaman karada nasıl hayatta kalabileceğini çözemiyorlardı. Bu çalışmada çıkan bulgular alglerin bu hayati özelliğe henüz suda yaşamlarını sürdürürken sahip olduklarını işaret ediyor.

Dr. Delaux ve ekip arkadaşları bilinen en eski kara bitkilerinin ve  denizlerde yaşayan yeşil alglerin DNA ve RNA dizilerini analiz ettiklerinde bu iki grubun arbuscular mycorrhiza ile simbiyotik ilişkiyi sağlayan genleri paylaştığını gördü. Bilim insanları bu özelliklerin su dışında yaşam için temel öneme sahip olduğunu düşünüyorlar. Bu iş birliği sayesinde algler karada besin tuzlarına ulaşabildi ve oldukça verimsiz görünen bir ortama adapte olabilecek zaman bulabildi.

Yaklaşık 450 milyon yıl önce sularda yaşayan algler çıplak karaya sıçradı. Bir şekilde yaşadılar ve kök saldılar. Bu önemli gelişme karada evrimin başlangıcıydı. Bizim keşfimiz alglerin henüz sudayken bunu sağlayacak iş birliği yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu özellik var olmasaydı dünya bugünkinden çok farklı olurdu diyor Dr. Delaux ve ekliyor karasal yaşamın evriminde önemli bir boşluğu dolduran bu bulgular Gane KS Wong’un önderliğindeki uluslar arası 1KP insiyatifi olmasaydı keşfedilemezdi.

Wisconsin Üniversitesi’nden Profesör Jean-Michel Ane, alg türlerindeki simbiyotik ilişki mekanizmalarını daha önce kimsenin çalışmamadığını ve bitkilerle benzer mekanizmalara sahip olmalarının önemli bir süpriz olduğunu söyledi.

Çeviren: Batuhan Çağrı YAPAN

Kaynak: SCIENCEDAILY

bottom of page